Manifesto Habermas

25 Xuño 2011

A actual crise da eurozona ten sido un importante test para a UE; e até agora, non o vén facendo ben. Durante demasiado tempo, os líderes europeos simplemente deron resposta aos eventos que saían ao seu paso, en vez de enfrontar as causas que están na raíz da crise. Esta política ad hoc ten minado […]

O que é e como nos afecta o Pacto do Euro

19 Xuño 2011

O Pacto do Euro é unha proposta de reestruturación estratéxica da política económica dos Estados membros da Unión Europea, polo cal se pretende que nos próximos anos se implante un novo modelo de ingresos e gastos que culminaría en 2020, dando lugar a unha nova realidade social e política. O Pacto do Euro, proposto pola […]