O tic terceiromundista de Galiza

5 Outubro 2011

Menos de dúas semanas atrás, o blog Microsiervos levantou o debate sobre a paupérrima cualidade das conexións a internet en España, manifestamente inferiores ás dos países do noso entorno. Hoxe, é o propio INE quen vén confirmar a triste realidade tecnolóxica a nivel estatal nun estudo sobre o uso das TICs nos fogares españois. O […]

Claves do informe da OCDE sobre a educación en España

20 Setembro 2011

O último informe da OCDE sobre a educación en España, presentado hai exactamente unha semana e practicamente ausente do debate nos medios de comunicación de masas a pesar da premente actualidade dos ataques ao ensino público, deseña un panorma con máis sombras que luces. A pesar dunha evolución positiva en termos netos no período de […]